Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Nasze cele

Fundację powołano w celu pomocy chorym dzieciom w powrocie do zdrowia oraz promocji ochrony zdrowia.

nasze_cele

Nasze cele statutowe:

 • promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży
 • świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych
 • świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji
 • ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej
 • popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób dziecięcych
 • popularyzowanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży
 • podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw pacjenta i ochrony zdrowia
 • edukacja prawna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem praw obywatelskich i praw pacjenta
 • popularyzowanie wśród polskiego społeczeństwa zasad ochrony środowiska przyrodniczego i higieny sanitarnej
 • organizowanie współpracy polskich środowisk naukowych, badawczych, szkolnych, i oświatowych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży
 • opracowywanie i prezentowanie opinii społecznych oraz sondaży odnoszących się do ochrony zdrowia dzieci i młodzieży
 • badania krajowego i europejskiego systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, integracja społeczna chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony