Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Adam Lipniacki

Adam_Lipniacki

Adam Lipniacki (woj. lubelskie) urodził się w 1998 roku. W raz z mamą i niepełnosprawną siostrzyczką tworzyliby szczęśliwą rodzinę, gdyby nie choroby. Siostra Adama ma czterokończynowe porażenie mózgowe, więc jest leżąca i wymaga ciągłej uwagi. Natomiast sam Adam ma tyle dolegliwości, że to zbyt wiele, jak na jedno dziecko.

Najbardziej dotkliwe są zmiany w obrębie pracy mózgu, które powodują ograniczenie rozwoju intelektualnego, problemy z koordynacją wzrokowo-ruchową i rozumieniem zachowań społecznych. Trudno mu się skoncentrować, bywa uparty i nadpobudliwy.

W języku lekarzy określa się jego schorzenia jako hiperkinetyczne zaburzenia zachowania, oraz nadczynność tarczycy. Oznacza to, że nastolatek „nie potrafi się zachować” i wymaga przyjmowania leków pobudzających wzrost.

Adam wymaga stałej opieki nie tylko uważnej i troskliwej mamy, ale również specjalistów, którzy pracować będą nad jego działaniami, wyrównywaniem braków i pokonywaniem ograniczeń. Niezbędna jest terapia psychologiczna, behawioralna, sensoryczno-motoryczna, pedagogiczna i hormonalna.

Przy dwojgu dzieciach z niepełnosprawnościami mama nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Rodzeństwo wymaga ciągłej uwagi i całodobowej opieki. Na dochody gospodarstwa domowego składają się wyłącznie zasiłki, które oferuje pomoc społeczna. Koszty ponoszone na leczenie samego tylko Adama wynoszą ok. 1600 zł miesięcznie. Aktualnie gromadzimy środki na zakup dla niego roweru rehabilitacyjnego (ok. 1500 zł).
Nic więc dziwnego, że opłacenie zajęć terapeutycznych, wykupienie niezbędnych leków i zaopatrzenie domu w konieczny obojgu sprzęt rehabilitacyjny znacznie przekracza możliwości rodziny.

Wszystkie osoby i instytucje, które zechcą wesprzeć Adama, proszone są o przekazywanie darowizn na konto Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie – OPP
w Banku Millenium nr:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382
a także o przekazanie 1% – KRS 0000140007
zawsze z dopiskiem „dla Adama Lipniackiego”.


W imieniu Adama i jego rodziny wszystkim Darczyńcom dziękujemy za pomoc.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Mapa strony