Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Daniel Skillandat

_Daniel_Skillandat

Daniel  urodził się w 2001 r. Mieszka w małym miasteczku w woj. kujawsko-pomorskim. Ma dwoje rodzeństwa. Wraz z rodzicami mieszkają w małym mieszkanku, gdzie warunki mieszkalne są bardzo ciężkie.

Pierwsze napady padaczkowe wystąpiły u Daniela w 8 miesiącu życia, od tego czasu syn był wielokrotnie hospitalizowany, ponadto jest dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym. U syna występuje wykryte podejrzenie zespołu łamliwego chromosomu X.

Chłopiec wymaga ciągłej, kosztownej rehabilitacji. Rodziny nie stać na wykupienie turnusów rehabilitacyjnych, zakup pomocy szkolnych itp. Utrzymują się z świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłków rodzinnych na dzieci. Rodzina korzysta z pomocy finansowej miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pan Krzysztof jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku. Mama Daniela nie pracuje, bowiem cały czas poświęca choremu synowi.

Bez pomocy ludzi dobrej woli Daniel nie ma szans na prawidłowy rozwój. Oprócz ciągłej rehabilitacji potrzebuje zaopatrzenia w lekarstwa na, które rodziców nie stać.

Miesięczne koszty związane z leczeniem sięgają 300 zł.

Koszt turnusu rehabilitacyjnego to w zależności od zaleconych zabiegów waha się w granicach 3500-5000 zł.

Wszystkie osoby i instytucje, które zechcą pomóc Danielowi proszone są o przekazywanie darowizn na konto Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie – organizacji pożytku publicznego w Banku Millenium nr:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382
a także o przekazanie 1% 
zawsze z dopiskiem: „Dla Daniela Skillandat”.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu Daniela i jego rodziców.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony