Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Igor Szpręglewski

Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc dla naszego syna Igora (woj. kujawsko-pomorskie). Urodził się 4 marca 2011 roku, otrzymał 10 punktów w skali Apgar i wydawało się nam, że z dzieckiem jest wszystko w porządku. Jednak z czasem były widoczne jego dziwne zachowania, inne niż jego rówieśników. Jego mowa, która prawie w ogóle nie istnieje nie służy komunikacji z otoczeniem. Kontakt wzrokowy jest znikomy, brak reakcji na prośby i polecenia. Dziecko coraz bardziej zamyka się w swoim świecie. W listopadzie 2014 roku otrzymaliśmy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na występujące u naszego dziecka całościowe zaburzenie rozwoju – autyzm. W tej chwili Igor ma duże problemy emocjonalne, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami i zintegrować się z kolegami. Aby Igor mógł się otworzyć i samodzielnie funkcjonować potrzebna jest kosztowna i długotrwała terapia neurologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna. Wiele zajęć nie jest refundowanych. Ponosimy duże koszty związane z logopedą i neurologiem, gdyż musimy jeździć do Gdańska na konsultacje do Poradni Neurologicznej i Przeciwpadaczkowej dla Dzieci w Gdańsku. Bywają miesiące, w których do lekarzy i rehabilitantów pokonujemy trasę ponad 2 tys. km. Miesięczne koszty związane z wizytami lekarskimi, leczeniem i rehabilitacją to ok. 2.000 zł. Pragniemy również korzystać z wszelkich zajęć sugerowanych przez specjalistów które mogłyby przyczynić się do poprawy stanu zdrowia naszego synka. My, jako rodzice jesteśmy w stanie zapewnić tylko niewielką część koniecznych opłat, więc musieliśmy ograniczyć nasze wizyty u specjalistów, tym bardziej, że na utrzymaniu naszym jest jeszcze młodszy, dwuletni brat Igora – Szymon. Dotychczasowe wykonane przez Nas działania powoli przynoszą rezultaty, dlatego prosimy o pomoc, aby przygotować nasze dziecko do samodzielnego życia.

Rodzice Igora

Monika i Michał Szpręglewscy.

Wszystkie osoby i instytucje, które zechcą pomóc Igorowi, proszone są o przekazywanie darowizn na konto Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie – organizacji pożytku publicznego
w Banku Millennium
nr: 05 1160 2202 0000 0000 6763 3382
a także o przekazanie 1%
zawsze z dopiskiem: „Dla Igora Szpręglewskiego”.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy w imieniu Igora i jego rodziców.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony