Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Mateusz Grabiec

Mateusz_GrabiecMateusz urodził się w 1999 r. Cierpi na bardzo rzadką chorobę genetyczną mukopolisacharydozę typ III sanfilipo (wrodzona wada metabolizmu). Nasz syn cierpi także na małopłytkowość i padaczkę.

Mateusz nie chodzi i nie mówi, ze względu na upośledzenie sprawności organizmu i jego wyniszczenie spowodowane mukopolisacharydozą. Chłopiec jest mało odporny na infekcje, wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej (m.in. specjalistów z dziedziny chorób metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie) oraz kosztownej rehabilitacji.

Nasza rodzina utrzymuje się z renty oraz pracy w gospodarstwie domowym. Nie jesteśmy w stanie ponosić kosztów leczenia syna, które miesięcznie oscylują w granicach 2500 PLN (koszty leków, m.in. genisteiny oraz rehabilitacja domowa).

Zwracamy się przeto do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w leczeniu Mateusza.
Mama Mateusza – Jolanta Grabiec.

Wszystkie osoby i instytucje, które zechcą wesprzeć Mateusza, proszone są o przekazywanie darowizn na konto Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie – organizacji pożytku publicznego w Banku Millennium nr:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382
a także o przekazanie 1% 
zawsze z dopiskiem „dla Mateusza Grabca”.

W imieniu Mateusza i jego rodziny wszystkim Darczyńcom dziękujemy za pomoc.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony