Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Przeznaczenie:

 Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Głównym zadaniem takich zajęć jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, jakości jej życia oraz integracji społecznej.

Uprawnieni:

Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Zasady przyznawania:

Dofinansowanie otrzymać można wtedy, gdy średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów takiego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Instytucja uprawniona:

PFRON

Oddziały terenowe PFRON   

Wymagane dokumenty:

  •  wniosek 
  • zaświadczenie lekarskie, że wnioskowany do dofinansowania sprzęt jest niezbędny dla wnioskodawcy w procesie rehabilitacji społecznej w warunkach domowych oraz, że wnioskodawca nie ma możliwości korzystania z niego w najbliższej przychodni
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony