Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Przeznaczenie:

Poprawa sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Turnus rehabilitacyjny trwa 14 dni.

Uprawnieni:

Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Zasady przyznawania:

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osób do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat, uczącej się.

Dofinansowanie można otrzymać raz w roku kalendarzowym.

Instytucja uprawniona:

PFRON

Oddziały terenowe PFRON

Wymagane dokumenty:

  •  wniosek
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Wyszukiwarka ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne

 

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony