Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Dojazd do lekarza, na badania i rehabilitację

Transport sanitarny na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w ramach NFZ

Transport sanitarny bezpłatny:
Uprawnieni:
Osoby z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego

W przypadku:

 • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe;
 • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia).

Zakres transportu:

Do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

Wymagany dokument:

 • zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Transport sanitarny finansowany w 40% ze środków publicznych:

Uprawnieni:

Pacjenci zdolni do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymagający pomocy innej osoby lub mogący korzystać jedynie ze środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku:

 •  zlecenie na taki transport wystawi lekarz ubezpieczenie zdrowotnego
 • uprawnioną jest osoba, która przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymaga pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • o ile osoba ta cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu

Wymagany dokument:

 •  zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny.

 

 Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Uprawnieni:
Przysługuje świadczeniobiorcom znajdującym się na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gdy występuje konieczność realizacji przewozu pacjenta na odległość przekraczającą „tam i z powrotem” 120 km łącznie.

  W przypadku: 

 • powrotu pacjenta z nieplanowanego leczenia poza granicami kraju,
 • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w kraju,
 • wnioskowania o transport sanitarny daleki,
 • transport sanitarny daleki w POZ jako usługa dodatkowa.

Wymagany dokument:

Pacjent  lub członek jego rodziny występuje do dyrektora NFZ z wnioskiem o zlecenie transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km), stanowiącym załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r.

 

 

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony