Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Karta parkingowa

Uwaga!!!

Wszystkie karty parkingowe wydane   przed dniem 1.07.2014r.  zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż

do dnia 30 CZERWCA  2015 r.

Otrzymanie nowej karty parkingowej przebiega podobnie jak poprzednio.

Uprawnienia:

Rodzic lub opiekun, przewożący niepełnosprawne dziecko o obniżonej sprawności ruchowej.

UWAGA! Dotyczy to tylko sytuacji, w której dziecko przewożone jest samochodem oznaczonym kartą parkingową.

  • Samochód oznaczony kartą parkingową może parkować na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. kopertach).
  • Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
  • Karta parkingowa może być wydana osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej (niepełnosprawny musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu lub rodzicem/opiekunem niepełnosprawnego dziecka).

Kierujący pojazdem oznaczonym kartą parkingową, przewożący dziecko niepełnosprawne, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do znaków:

b 01

 

B-1 zakazu ruchu w obu kierunkach,

 

b 03

 

B-3 zakazu wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,

 

0B3a

 

B-3a zakazu wjazdu autobusów,

 

b 04

 

B-4 zakazu wjazdu motocykli,

 

0B10

 

B-10 zakazu wjazdu motorowerów,

 

b 35

 

B-35 zakazu postoju,

 

b 37

 

B-37 zakazu postoju w dni nieparzyste,

 

b 38

 

B-38 zakazu postoju w dni parzyste,

 

b 39

 

B-39 strefy ograniczonego postoju.

 

 

Instytucja uprawniona:

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

urząd miasta lub starostwo powiatowe.

 

Wymagane dokumenty:

  •  wniosek o wydanie karty parkingowej
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności
  • fotografia dziecka (wymiary 3,5 x4,5 cm)
  • opłata za wydanie karty parkingowej

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony