Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Zniżki na przejazdy

Zanim ruszysz w podróż sprawdź zniżki Twojego przewoźnika!

Komunikacja miejska:

Prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej ustalają władze danego miasta lub gminy – dlatego też w różnych gminach osoby niepełnosprawne mogą korzystać z innych zwolnień.

Uprawnieni:

 • dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem

Wymagany dokument:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Przejazdy PKP

(Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)

Przejazd bezpłatny

Uprawnieni:

 • dzieci do lat 4

Rodzaj przejazdu:
Bilety jednorazowe
kl. 2, 
kl. 1 z dopłatą

W ramach przejazdów celowych,

których katalog zawiera ustawa (np. dom-szkoła-dom):

Uprawnieni:

 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne,
 • jedno z rodziców lub popiekunów

Rodzaj zniżki:

78% ulga na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Rodzaj przejazdu:

Bilety jednorazowe
lub miesięczne imienne (nie dotyczy rodziców)

Kl. 2; 
kl. 1 z dopłatą

Uprawnieni:

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

 • opiekun (z niepełnosprawnym dzieckiem) musi mieć ukończone 18 lat
 • przewodnik (z dorosłym) musi mieć ukończone 13 lat lub mooże to być pies przewodnik.

Rodzaj zniżki:

 • 95% ulga na pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Rodzaj przejazdu;

Bilety jednorazowe
kl. 2, 
kl. 1 z dopłatą

Wymagany dokument:

 • dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły albo szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

  • legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
  • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
  • legitymacja szkolna albo studencka wraz z legitymacją dokumentującą niepełnosprawność, wystawioną przez uprawniony organ.
 • dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

  • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 r. życia, wystawiona przez uprawniony organ.

 

Przejazdy PKS

 Uprawnieni:

 • dziecko do 4 roku życia

Rodzaj zniżki:

Autobusy zwykłe i przyspieszone

 • 100% jeśli nie korzysta z osobnego miejsca,
 • 78% jeśli korzysta z osobnego miejsca

Rodzaj przejazdu:
bilety jednorazowe

W ramach przejazdów celowych,
których katalog zawiera ustawa (np. dom-szkoła-dom):

Uprawnieni:

 • dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne,
 • jedno z rodziców lub popiekunów

Rodzaj zniżki:

 • 78% ulga na autobusy zwykłe i przyspieszone i pospieszne

Rodzaj przejazdu:
Bilety jednorazowe 
lub miesięczne imienne (nie dotyczy rodziców)

Uprawnieni:
Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

 • opiekun (z niepełnosprawnym dzieckiem) musi mieć ukończone 18 lat
 • przewodnik (z dorosłym) musi mieć ukończone 13 lat lub mooże to być pies przewodnik.

Rodzaj zniżki:

 • 95% ulga na autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Rodzaj przejazdu;
Bilety jednorazowe

Wymagany dokument:

 • dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły albo szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

  • legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych,
  • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
  • legitymacja szkolna albo studencka wraz z legitymacją dokumentującą niepełnosprawność, wystawioną przez uprawniony organ.
 • dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:

  • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 r. życia, wystawiona przez uprawniony organ.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony