Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Zbiórki publiczne

Komunikat w sprawie zbiórki publicznej 2013/2014

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie – OPP informuje Darczyńców, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie RP na podstawie Decyzji Nr. 411/2013 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 października 2013 roku w terminie do 30.10.2014. na konto bankowe Fundacji w Banku Millennium
nr 96 1160 2202 0000 0000 7320 1872 wpłynęło 135.587.09 zł.

Na bezpośrednią pomoc podopiecznym wydano środki w wysokości 111.474,41 zł zgodnie z treścią zezwolenia.

Koszt zbiórki wyniósł 24.112.68 zł, co stanowi około 17.8 % .

Na koszt zbiórki złożyły się:
a/ koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz opłaty za przelewy – 471.00 zł.
b/ koszty ogłoszeń prasowych – 23.641.68 zł .

Darczyńcom serdecznie dziękujemy
w imieniu chorych dzieci i ich rodzin.

Komunikat dotyczący zbiórki publicznej 2012-2013

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie – OPP, informuje Darczyńców, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie RP na podstawie Decyzji Nr. 58/2012 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 października 2012 roku; w terminie do 31.10.2013. na konto bankowe Fundacji
w Banku Millennium nr . 96 1160 2202 0000 0000 7320 1872
wpłynęło – 97487.06 zł .
Koszt zbiórki wyniósł – 26904.20 zł , co stanowi około – 27.6 % % .
Na koszt zbiórki wpłynęło:
a/ koszty rachunku bankowego oraz przelewy – 521.00 zł.
b/ koszty ogłoszeń – prasowych – 2 6383.20 zł .

Darczyńcom, w imieniu chorych dzieci i ich rodzin,
serdecznie dziękujemy.

Komunikat w sprawie zbiórki publicznej 2011/2012

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie (OPP), informuje Darczyńców, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie RP na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 196/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 na konto bankowe fundacji nr 96 1160 2202 0000 0000 7320 1872 wpłynęło – 76608.54 PLN . Koszt zbiórki wyniósł 7136.80 PLN, co stanowi około – 9.32 % .

Darczyńcom, w imieniu chorych dzieci i ich rodzin, serdecznie dziękujemy.

 

Komunikat w sprawie zbiórki publicznej 2010/2011

Komunikat w sprawie zbiórki publicznej MSWiA 2010/2011 (decyzja nr 67/2010 z dn. 16 kwietnia 2010 r.) Zbiórka funduszy została zakończona 31 marca 2011 roku.
Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie informuje Darczyńców, że w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie RP na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 67/2010 z dnia 16 kwietnia, na konto bankowe fundacji nr 96 1160 2202 0000 0000 7320 1872 wpłynęło – 114307.33 zł PLN. Koszt zbiórki wyniósł – 5885.81 PLN, co stanowi około – 5.15 %.

Darczyńcom, w imieniu chorych dzieci i ich rodzin, serdecznie dziękujemy.

Społeczny Zarząd
OFPD w Warszawie.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony