Darowizna dla fundacji a podatek.
Wszystko co należy wiedzieć

Finansowe wspieranie organizacji dobroczynnych to jedno z najczęściej podejmowanych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przekazanie darowizny na fundację, oprócz tego, że ułatwia jej realizację statutowych działań, pozwala również darczyńcy na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku. Poznaj wymogi dotyczące pomniejszania PIT o środki przeznaczone na działalność charytatywną i sprawdź, ile możesz odliczyć od dochodu.

Czym jest darowizna dla fundacji?

Zgodnie z treścią art. 888 Kodeksu cywilnego jest to forma umowy, zobowiązującej podmiot przekazujący wsparcie (darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz strony otrzymującej środki (obdarowanego). Jednym z przykładów takiego świadczenia jest oczywiście darowizna dla fundacji od firmy, jednak na tej samej zasadzie odbywa się np. nieodpłatne przekazanie nieruchomości swoim dzieciom przez rodziców. Podstawowym celem tej instytucji jest nieodpłatne wzbogacenie strony obdarowanej, kosztem majątku darczyńcy.

W przypadku organizacji dobroczynnych dobrowolne dotacje stanowią jedno z najważniejszych źródeł finansowania statutowej działalności oraz utrzymania. Państwo zachęca do przekazywania darowizn, umożliwiając odliczenie pewnej kwoty od podatku, o czym więcej przeczytasz w dalszej części tego artykułu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że środki pieniężne mogą zostać przekazane zarówno na rachunek bankowy konkretnego stowarzyszenia, jak i na subkonto jego podopiecznego – w tym drugim przypadku mówimy o pomocy ze wskazaniem, która powinna być przeznaczona na konkretny cel.

Darowizna na fundację a odliczenie od podatku

Darczyńca, który wesprze wybraną przez siebie organizację i udokumentuje przekazanie środków, ma prawo odliczyć kwotę donacji od dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. Aby jednak darowizna dla fundacji umożliwiała odliczenie od podatku, powinny zostać spełnione konkretne warunki:

  • wpłata musi zostać dokonana na rzecz organizacji pożytku publicznego,
  • od podstawy opodatkowania wolno dokonać odliczenia w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu,
  • w przypadku ofiarowania fundacji rzeczy lub wykonania usługi niezbędne są dokumenty potwierdzające poniesione nakłady,
  • przekazanie nieruchomości wymaga umowy w formie aktu notarialnego.

Warto dodać, że darowizna na fundację nie tylko umożliwia odliczenie od podatku przez darczyńcę. Również strona obdarowana nie odprowadzi nic do urzędu skarbowego, jeśli wsparcie zostało jej przekazane na cele statutowe.

Jaka fundacją może przyjąć darowiznę?

Dobrą wiadomością dla podmiotów, które pragną ubiegać się o otrzymanie wsparcia od darczyńców, jest brak szczególnych wymogów prawnych i formalnych. Prawo nie wymaga, by miały one status organizacji pożytku publicznego. Warto jednak pamiętać, że darowizna dla fundacji musi być bezinteresowna, a podatek pomniejszają jedynie wpłaty na rzecz OPP. W praktyce wiele podmiotów podejmuje więc starania o nadanie im takiego statusu, zwiększając w ten sposób swoje szanse na otrzymanie pomocy finansowej od przedsiębiorców.

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %