Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie

jest organizacją pożytku publicznego organizującą konkretną pomoc chorym dzieciom w leczeniu i rehabilitacji. Nasze działania, to nie tylko otwarcie subkonta dla podopiecznego, ale codzienna walka o jego zapełnienie. Fundacja funkcjonuje od 2002 r. w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem:

KRS 0000140007

Fundację założyli rodzice, rodziny i przyjaciele dzieci leczących się w Centrum Zdrowia Dziecka w celu wzajemnej pomocy w powrocie dzieci do zdrowia. Naszym celem jest świadczenie pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom oraz promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży. Opiekujemy się przede wszystkim dziećmi z Polski. Pomocą obejmujemy dzieci i rodziny, które ze względu na trudne warunki materialne nie są w stanie udźwignąć kosztów leczenia.

Wspieramy dzieci w procesie leczenia poprzez:

  • pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym;
  • finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nieobjętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON;
  • pokrycie kosztów pobytu rodziców lub prawnych opiekunów w przyszpitalnym hotelu w przypadku, gdy pobyt ten jest konieczny ze względów medycznych;
  • pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chore dziecko;
  • pokrycie kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na wizyty lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne.

 

 

 

 

Jednym z ważniejszych obszarów naszych działań jest współpraca z Centrum Zdrowia Dziecka. Jako Fundacja dla dzieci umowę z tą placówką podpisaliśmy w 2010 r. od tego czasu finansowaliśmy nocne pobyty rodziców przy łóżkach dzieci przebywających w Centrum. Pomoc dla dzieci kierujemy wyłącznie do osób, których sytuacja materialna jest szczególnie ciężka.

Aktualności

11.07.2024

Nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów tekstylnych w 2025 roku.

Nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów tekstylnych od 2025 roku Zgodnie z planowaną dyrektywą ramową Unii Europejskiej w sprawie odpadów, od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wprowadzony zostanie obowiązek selektywnej zbiórki tekstyliów oraz ich przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Nowe przepisy będą wymagać od Punktów Selektywnej Zbiórki…

25.06.2024

🌞 Wakacje Start! 🌞

Z radością witamy wakacje! To czas odpoczynku, ale dla naszych podopiecznych to także czas intensywnej rehabilitacji. Dzięki Waszemu wsparciu dzieci z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych, które przynoszą im zdrowie i uśmiech. Dziękujemy za Waszą pomoc i zachęcamy do dalszego wsparcia naszej misji. Razem możemy uczynić te…

26.05.2024

Dzień Matki

Dziś obchodzimy wyjątkowe święto – Dzień Mamy! To czas, aby podziękować naszym mamom za ich nieskończoną miłość, wsparcie i poświęcenie. To one są naszymi pierwszymi nauczycielkami, przyjaciółkami i przewodniczkami w życiu. Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom, a szczególnie tym, które walczą o zdrowie i szczęście swoich dzieci.…

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %