Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

 

 

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego organizującą konkretną pomoc chorym dzieciom w leczeniu i rehabilitacji. Nasze działania, to nie tylko otwarcie subkonta dla podopiecznego, ale codzienna walka o jego zapełnienie.

Fundacja funkcjonuje od 2002 r. w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

KRS 0000140007

Fundację założyli rodzice, rodziny i przyjaciele dzieci leczących się w Centrum Zdrowia Dziecka w celu wzajemnej pomocy w powrocie dzieci do zdrowia.

Naszym celem jest świadczenie pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom oraz promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży.

Opiekujemy się przede wszystkim dziećmi z Polski. Pomocą obejmujemy dzieci i rodziny, które ze względu na trudne warunki materialne nie są w stanie udźwignąć kosztów leczenia.

Wspieramy je w procesie leczenia poprzez:

  1. pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym;
  2. finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nieobjętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego lub PFRON;
  3. pokrycie kosztów pobytu rodziców lub prawnych opiekunów w przyszpitalnym hotelu w przypadku, gdy pobyt ten jest konieczny ze względów medycznych;
  4. pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chore dziecko;
  5. pokrycie kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na wizyty lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne.

Jednym z ważniejszych obszarów naszych działań jest współpraca z Centrum Zdrowia Dziecka. Jako Fundacja dla dzieci umowę z tą placówką podpisaliśmy w 2010 r. i od tego czasu finansujemy nocne pobyty rodziców przy łóżkach dzieci przebywających w Centrum. Pomoc dla dzieci kierujemy wyłącznie do osób, których sytuacja materialna jest szczególnie ciężka.

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazują nam
1% swojego podatku.
Dzięki Państwa wsparciu możemy wypełniać swoją misję
pomagając dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć od podatku.
Darowizna od osób fizycznych nie może przekroczyć 6% a darowizna firmowa 10% dochodu w skali roku.

Darmowy Program PIT do zbiórki 1% podatku dostarcza PIT Format.

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony