Nasze cele

love-heart-romantic-gift

Nasze cele statutowe:

promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży

świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych

świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji

ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej

popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób dziecięcych

popularyzowanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży

podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw pacjenta i ochrony zdrowia

edukacja prawna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem praw obywatelskich i praw pacjenta

popularyzowanie wśród polskiego społeczeństwa zasad ochrony środowiska przyrodniczego i higieny sanitarnej

organizowanie współpracy polskich środowisk naukowych, badawczych, szkolnych, i oświatowych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży

opracowywanie i prezentowanie opinii społecznych oraz sondaży odnoszących się do ochrony zdrowia dzieci i młodzieży

badania krajowego i europejskiego systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, integracja społeczna chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Fundację powołano w celu pomocy chorym dzieciom w powrocie do zdrowia oraz promocji ochrony zdrowia.

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %