Jak uzyskać pomoc od fundacji?

Pomoc kierujemy do chorych dzieci (do 18 roku życia) i ich rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą udźwignąć kosztów leczenia. Udzielamy pomocy finansowej na koszty bezpośrednio związane z leczeniem dziecka lub jego rehabilitacją. Pomagamy osobom, które nie mają wsparcia innych organizacji.

Żeby zostać podopiecznym naszej Fundacji kliknij tu i pobierz wszystkie potrzebne dokumenty:

Poszczególne dokumenty, wraz z regulaminem udzielania pomocy dostępne są TUTAJ.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc (status podopiecznego/podopiecznej) Fundacji proszone są o przesłanie:

 1. prośby o udzielenie pomocy (w formie podania) zawierającej dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka, sytuacji życiowej związanej z chorobą,
 2. apelu – czyli tekstu dotyczącego choroby dziecka i sytuacji rodziny, który umieszczamy razem ze zdjęciem podopiecznego na naszej stronie (takie apele można zobaczyć w zakładce „podopieczni Fundacji”, po kliknięciu na imię i nazwisko poszczególnego dziecka), /apel prześlij na płycie CD razem ze zdjęciami/ w stworzeniu tekstu pomogą “Wskazówki do tworzenia apelu” zamieszczone w “Dokumentach do wydrukowania
 3. dokumentów medycznych (kserokopii) poświadczających chorobę dziecka; w tym opinia lekarza prowadzącego, który określa konieczność i zakres pomocy,
 4. oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy finansowej z innej organizacji pozarządowej (wzór na stronie “Dokumentach do wydrukowania“) (UWAGA: jako pomoc organizacji pozarządowej uznajemy także fakt posiadania w takiej organizacji subkonta),*
 5. kompletu dokumentów udostępnionych na stronie “Dokumentach do wydrukownia“,
 6. 10 aktualnych zdjęć dziecka przesłanych e-mailem na adres fundacja@pomocdzieciom.eu,
 7. kserokopii dowodu osobistego opiekuna prawnego dziecka,
 8. dokumentów poświadczające sytuację materialną rodziny:
  1. zaświadczenie z MOPS lub
  2. zaświadczenie z Urzędu Pracy (wpis w rejestrze bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych) lub
  3. zaświadczenie o wysokości zarobków z pracy.

Nie zapomnijcie też podać informacji, dzięki którym będziemy mogli do Was dotrzeć: dokładnego adresu, telefonów, adresów e-mail.

Po otrzymaniu kompletu wyżej wymienionych dokumentów i zweryfikowaniu danych, Zarząd Fundacji podejmie decyzję, czy może udzielić pomocy oraz w jakim stopniu taka pomoc może zostać udzielona. W miarę naszych możliwości staramy zaspokoić się wszystkie potrzeby podopiecznych.

 

Zapewniamy też, że żadna prośba nie zostanie bez odpowiedzi.

Jednocześnie informujemy, że podanie nieprawdziwych danych Fundacja traktuje jako próbę wyłudzenia środków i będzie występować na drogę prawną.

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %