Jak odliczyć darowiznę w PIT 2023
i co jeszcze można odliczyć?

Jak legalnie obniżyć należności podatkowe? Jednym ze sposobów jest odliczenie w PIT z tytułu darowizny. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o możliwościach przekazania środków i skorzystania z ulgi w 2023 r.

Darowizny na cele pożytku publicznego

Z myślą o celach pożytku publicznego darowizny można przekazywać:

  • organizacjom pozarządowym,

  • fundacjom,

  • stowarzyszeniom,

  • innym podmiotom niedziałającym dla zysku.

Środki muszą być przeznaczone na realizację zadań mieszczących się w sferze pożytku publicznego, takich jak pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, kultura czy ochrona środowiska.

Co konkretnie można odliczyć w PIT za 2023 r.? Z tytułu darowizny na powyższe cele podlegają środki pieniężne oraz rzeczowe, przy czym w przypadku przedmiotów i obiektów materialnych należy udokumentować ich wartość. Odliczenia mogą osiągać maksymalnie 6% dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym.

Aby skorzystać z takiej możliwości, należy zachować dowód wpłaty lub umowę z podaniem jej wartości, a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny z PIT za 2023 r. W przypadku przekazów dla zagranicznej organizacji pożytku publicznego trzeba dodatkowo dysponować jej oświadczeniem o prowadzeniu działalności analogicznej do polskich OPP. To konieczne, aby móc odliczyć przekazane pieniądze od podatku.

Edukacja, kultura, kult religijny, nauka i zdrowie

Podatnicy mogą oddawać darowizny z PIT za 2023 r. na rzecz jednostek systemu oświaty, takich jak szkoły czy przedszkola. Beneficjenci mają prawo przeznaczyć je na wsparcie działalności edukacyjnej, zakup pomocy naukowych czy finansowanie remontów i inwestycji w infrastrukturę edukacyjną.

W zeznaniu da się odliczyć również darowizny na rzecz uczelni wyższych, instytutów badawczych czy innych jednostek naukowych, jeśli są przeznaczone na cele związane z rozwojem nauki. Wsparcie to może dotyczyć finansowania badań, grantów naukowych lub inwestycji w infrastrukturę badawczą.

Co więcej, darowizny na rzecz jednostek ochrony zdrowia – szpitali, hospicjów czy ośrodków zdrowia – także podlegają odliczeniu od podatku PIT za 2023 r. Mogą one służyć finansowaniu zakupu sprzętu medycznego, leków czy wsparcia dla pacjentów.

Prawo do ubiegania się o część środków z rozliczenia podatkowego podatników mają też instytucje kultury – muzea, teatry, orkiestry czy biblioteki, jeśli przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki. Wsparcie to może obejmować finansowanie wydarzeń kulturalnych, zakup dzieł sztuki czy inwestycje w infrastrukturę kulturalną.

Inną grupą podmiotów uprawnionych do przyjmowania darowizn z PIT za 2023, które można odliczyć od podatku, są kluby sportowe czy organizacje promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży.

Część środków z rozliczenia podatkowego PIT za 2023 r. można przekazać też na kult religijny obejmuje zarówno budowę i remont świątyń, zakup wyposażenia liturgicznego, jak i organizację nabożeństw czy transmisji radiowo-telewizyjnych. Darowizny można przekazywać na rzecz kościołów, związków wyznaniowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność sakralną.

Jak odliczyć darowiznę w PIT za 2023 r.? W tym w rozliczeniu rocznym należy wskazać wybrany podmiot, podać jego dane i określić wartość przekazywanych środków. W tym celu do dokumentacji dołącza się odpowiednio wypełniony załącznik PIT/O.

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %