Jak zapłacić mniejszy podatek?

Koniec roku tuż, tuż. Niebawem będziesz rozliczać swój podatek. Warto wiedzieć, jakie są możliwości, żeby był mniejszy.

Jeśli masz dobre serce, to nigdy nie myślałeś/łaś o tym, że działalność charytatywna może Ci się opłacać. Okazuje się, że wydając pieniądze na dobroczynność możesz w wielu przypadkach więcej zyskać oszczędzając na podatku, niż kwota, którą podarujesz dla potrzebujących.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba fizyczna może do 6% swoich rocznych dochodów przekazać organizacji wypełniającej misję publiczną. Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość przekazania 10% na  działalność pożytku publicznego (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) .

Tyle możesz odpisać od podstawy opodatkowania

Jak przekazać darowiznę?
To proste. Wystarczy wykonać przelew na konto organizacji pożytku publicznego – organizacja nie musi posiadać statusu OPP, wystarczy, że realizuje cele społeczne wynikające z ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy czym Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom ma cele statutowe zgodne z tą ustawą.
Numer naszego konta:
Bank Millenium: 05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

I już! 🙂

Jeśli przekazujesz pieniądze, nie jest konieczne posiadanie umowy darowizny!
Przed Fiskusem rozliczasz się okazując dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu).

Umowę możesz zawrzeć szczególnie, jeśli twoja darowizna „obciąża obdarowanego poleceniem”, czyli pragniesz ją przekazać na konkretny cel (w naszym przypadku np. na leczenie wskazanego dziecka, konkretną akcję fundacji, opłacenie konkretnego zabiegu, pomoc konkretnej placówce zdrowia). Twoją wolę respektujemy również (bez umowy), jeśli przeznaczenie darowizny wskażesz w tytule przelewu.

Inaczej wygląda sprawa, kiedy przekazujesz organizacji na przykład komputery, sprzęt rehabilitacyjny, materiały biurowe, czy inne wartościowe przedmioty lub urządzenia. Odliczając ich wartość od podatku musisz posiadać dowód przekazania ich w darze. Takim dowodem jest umowa darowizny (protokół przekazania rzeczy).

Bywają tak hojni darczyńcy, którzy przekazują na rzecz organizacji swoje nieruchomości (budynek na ośrodek rehabilitacyjny, czy działkę pod jego budowę). W takim przypadku umowa darowizny musi być zawarta notarialnie.

 Co zyskujesz?
O darowaną kwotę zmniejszy się Twoja podstawa do wyliczenia podatku. Może okazać się to bardzo ważne, szczególnie dla osób, które wchodzą w drugi próg podatkowy. Przekazując pieniądze na cele charytatywne możesz uniknąć przekroczenia tego progu.

Dla przedsiębiorstw, firm, korporacji (generalnie dla osób prawnych) koszty darowizny są równe kosztom prowadzenia działalności. Możesz powiedzieć: „Ale nic za to nie kupuję, nie mam nic, za co zapłaciłem”.
Nie jest to prawdą.
W dobie społecznej odpowiedzialności biznesu firmy wspierające działalność charytatywną są lepiej postrzegane na rynku niż konkurencja. Zatem przekazując darowiznę poprawiasz wizerunek swojej Firmy.

Firma, która pomaga czynić dobro jest dobrą Firmą

Podarunek

 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom zachęca zarówno do przekazywania jednorazowych darowizn na cele statutowe (ewentualnie ze wskazaniem celu szczegółowego), jak i do nawiązania stałej współpracy dla obopólnej korzyści. W tym celu prosimy o kontakt z nami (tel.: 22 614 15 28 lub e-mail: fundacja@pomocdzieciom.eu)

Współpracując z naszą Fundacją pomagasz w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce.

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %