Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Nowa karta parkingowa

Utworzono: piątek, 11 lipca 2014

Dnia 23 października 2013 roku zmieniła się ustawa Prawo o ruchu drogowym (a za nią inne, powiązane) (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446). Na ich podstawie od 1 lipca 2014 roku obowiązują nowe zasady dotyczące kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

30 listopada 2014 roku stracą ważność wszystkie, dotychczas wydane karty parkingowe.

Uprawnienia do karty zachowują jedynie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, przy orzeczeniu zawierającym następujące symbole: 04-R, 05-R, 10-N. Na podstawie dotychczasowego orzeczenia mogą wystąpić o wymianę dokumentu w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnym z miejscem zamieszkania.

Formalności związane z wymianą dokumentu:

Osobiste (z wymienionymi poniżej wyjątkami) złożenie wniosku wraz z załącznikami:

  • jedna (aktualna!) fotografia o wymiarach 35×45 mm,
  • dowód wpłaty 25 zł za wydanie karty,
  • oświadczenie o sprawowaniu władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli,
  • do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

W imieniu osób poniżej 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych dokumenty może złożyć odpowiednio: jeden z rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów.

Nowe karty parkingowe będą wydawane na okres 5 lat.

W przypadku pytań lub wątpliwości informacji zasięgnąć można w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu: 22 620 66 25
w godzinach 8.00-16.00

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony