Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Andrzej Król

IMG_20160728_090929Andrzej
(woj. pomorskie) urodził się w 2000 r. z wrodzoną cytomegalią. W związku z tym od pierwszych miesięcy życia poddawany był stałej rehabilitacji, kontroli w specjalistycznych poradniach i leczeniu szpitalnemu. Z upływem wieku u Andrzeja stwierdzono niedowidzenie prawego oka. Zaczął też niezgrabnie chodzić, potykać się i szybko męczyć.

W 2011 r. orzeczono, że Andrzej cierpi na postępujący zanik mięśni i nadczynność tarczycy. Od tego czasu co miesiąc poddawany jest badaniom kontrolnym w poradni endokrynologicznej w Gdańsku. 

Wśród wielu diagnoz, które stawiano przez cały proces leczenia chłopca wyczytać można, że Andrzej ma móżdżkową postać mózgowego porażenia dziecięcego z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, a także problemy z rozwojem intelektualnym. Jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze względu na pogarszający się stan zdrowia objęty jest indywidualnym tokiem nauczania.

Bez stałej, intensywnej rehabilitacji wszystkie zdrowotne problemy Andrzeja pogłębiają się w szybkim tempie. Konieczne są masaże, rehabilitacja ruchowa, korektywa, fizjoterapia, a także terapia pedagogiczna. NFZ refunduje zabiegi w bardzo ograniczonym wymiarze, nie zapewniając ich ciągłości, więc rodzice odejmują sobie od ust, żeby opłacić ćwiczenia i kuracje. Na pełną rehabilitację chłopca potrzeba prawie dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Skuteczną, intensywną terapię zapewniłby turnus rehabilitacyjny, niestety jego kosz to to 5 500, na co rodziny żyjącej bardzo skromnie nie stać.

Nasza sytuacja życiowa i finansowa jest bardzo trudna. Mąż jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Z powodu wieku, przewlekłej choroby i orzeczenia o niepełnosprawności trudno mu znaleźć stałą pracę. Ja natomiast, ze względu na chorobę syna, musiałam z pracy zrezygnować. W takiej sytuacji jedynym naszym dochodem są świadczenia na dziecko i zasiłek okresowy z MOPS-u. Większość z tych środków przeznaczamy na zakup leków, dojazdy do szpitali, klinik i na rehabilitację.
Mama Andrzeja – Halina Król.

Wszystkie osoby i instytucje, które zechcą wesprzeć Andrzeja, proszone są o przekazywanie darowizn na konto Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie – organizacji pożytku publicznego w Banku Millenium nr:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382
a także o przekazanie 1% 
zawsze z dopiskiem „dla Andrzeja Króla”.

W imieniu Andrzeja i jego rodziny wszystkim Darczyńcom dziękujemy za pomoc.

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony