Król Andrzej

(woj. zachodniopom.) ur. w 2000r. Cierpi na mózgowe porażenie i zanik mięśni.

Wszystkie osoby i instytucje, które zechcą wesprzeć Andrzeja, proszone są o przekazywanie darowizn na konto Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie – organizacji pożytku publicznego w Banku Millennium nr:

05 1160 2202 0000 0000 6763 3382 a także o przekazanie 1,5%  z dopiskiem „dla Andrzeja Król”.

W imieniu Andrzeja i jego rodziny wszystkim Darczyńcom dziękujemy za pomoc.

 

Wpłać przez Przelewy24

Andrzej Król

 

Urodził się w 2000 r. z wrodzoną cytomegalią. W związku z tym od pierwszych miesięcy życia poddawany był stałej rehabilitacji, kontroli w specjalistycznych poradniach i leczeniu szpitalnemu. Z upływem wieku u Andrzeja stwierdzono niedowidzenie prawego oka. Zaczął też niezgrabnie chodzić, potykać się i szybko męczyć.

 

W 2011 r. orzeczono, że Andrzej cierpi na postępujący zanik mięśni i nadczynność tarczycy. Od tego czasu co miesiąc poddawany jest badaniom kontrolnym w poradni endokrynologicznej w Gdańsku. 

 

Wśród wielu diagnoz, które stawiano przez cały proces leczenia chłopca wyczytać można, że Andrzej ma móżdżkową postać mózgowego porażenia dziecięcego z bocznym skrzywieniem kręgosłupa, a także problemy z rozwojem intelektualnym. Jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze względu na pogarszający się stan zdrowia objęty jest indywidualnym tokiem nauczania.

 

Bez stałej, intensywnej rehabilitacji wszystkie zdrowotne problemy Andrzeja pogłębiają się w szybkim tempie. Konieczne są masaże, rehabilitacja ruchowa, korektywa, fizjoterapia, a także terapia pedagogiczna. NFZ refunduje zabiegi w bardzo ograniczonym wymiarze, nie zapewniając ich ciągłości, więc rodzice odejmują sobie od ust, żeby opłacić ćwiczenia i kuracje. Na pełną rehabilitację chłopca potrzeba prawie dwóch tysięcy złotych miesięcznie. Skuteczną, intensywną terapię zapewniłby turnus rehabilitacyjny, niestety jego kosz to to 5 500, na co rodziny żyjącej bardzo skromnie nie stać.

 

Nasza sytuacja życiowa i finansowa jest bardzo trudna. Mąż jest bezrobotny, bez prawa do zasiłku. Z powodu wieku, przewlekłej choroby i orzeczenia o niepełnosprawności trudno mu znaleźć stałą pracę. Ja natomiast, ze względu na chorobę syna, musiałam z pracy zrezygnować. W takiej sytuacji jedynym naszym dochodem są świadczenia na dziecko i zasiłek okresowy z MOPS-u. Większość z tych środków przeznaczamy na zakup leków, dojazdy do szpitali, klinik i na rehabilitację.
Mama Andrzeja – Halina Król.

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %