Podsumowanie 2023 roku

Rok 2023 był dla nas okresem intensywnej pracy i zaangażowania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Nasze działania w minionym roku ukierunkowane były na wsparcie w zakresie leczenia, rehabilitacji, oraz dostępu do niezbędnego sprzętu i środków farmaceutycznych. Sukcesywnie angażujemy środki finansowe, aby wspierać podopiecznych fundacji w walce z chorobą. Łączna kwota wykonanych refundacji w roku 2023 wyniosła 417 592,04 zł, co stanowi wyraz solidarności i troski darczyńców wobec dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział wydatków:

  1. Konsultacje medyczne: Najważniejszym celem fundacji jest zapewnienie dzieciom dostępu do wysokiej jakości konsultacji medycznych. Kwota 52638,80 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów specjalistycznych porad lekarskich, które są kluczowe dla właściwego rozpoznania i planowania leczenia.

  2. Turnusy rehabilitacyjne: Wydatki związane z turnusami rehabilitacyjnymi stanowią ważny element pomocy dzieciom w ich procesie zdrowienia. Kwota 38351,85 zł umożliwiła naszym podopiecznym aktywny wypoczynek, sprzyjający usprawnieniu organizmu, zatrzymaniu postępu choroby oraz poprawie ich kondycji fizycznej i psychicznej.

  3. Rehabilitacja: Specjalistyczna rehabilitacja jest kluczowym elementem procesu powrotu do zdrowia. Wydane 53518,41 zł umożliwiły dostęp do profesjonalnych zajęć rehabilitacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

  4. Sprzęt: Dla wielu chorych dzieci odpowiedni sprzęt medyczny to kluczowy element wsparcia. Kwota 55166,57 zł została przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, który pomaga w codziennym funkcjonowaniu dzieci z różnymi schorzeniami.

  5. Transport: W trosce o umożliwienie dzieciom i ich rodzinom dostępu do niezbędnych wizyt lekarskich i zabiegów rehabilitacyjnych, fundacja przeznaczyła kwotę 21759,20 zł na pokrycie kosztów transportu.

  6. Leki: Łączna kwota 196157,21 zł została przeznaczona na refundację kosztów zakupu leków, które są niezbędne w procesie leczenia. Fundacja wspierała rodziny również w pokrywaniu wydatków związanych z zakupem specjalistycznych środków medycznych.

Podsumowując, rok 2023 był dla nas czasem skutecznego wsparcia podopiecznych w ich zmaganiach z chorobą. Dzięki solidarności społeczeństwa udało się sfinansować liczne wydatki, które mają realny wpływ na życie i zdrowie dzieci. W tym miejscu składamy ogromne wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które wsparły nasze działania poprzez przekazanie darowizny. Bez tego wsparcia nie powstałyby powyższe wyniki. Dziękujemy!

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %