Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Współpraca i podziękowania

Składamy gorące podziękowania wszystkim osobom i instytucjom,
dzięki którym możemy nieść pomoc.

dziekuje

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie – organizacja pożytku publicznego środki na wsparcie procesów leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży pozyskuje przede wszystkim dzięki darowiznom osób fizycznych, zbiórkom publicznym organizowanym na podstawie zezwoleń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Naszą działalność statutową możemy prowadzić również dzięki pomocy firm zaangażowanych społecznie w ramach nurtu odpowiedzialnego biznesu oraz dzięki grantom.

Obecnie Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom poszukuje instytucji i osób, które pomogą zrealizować cele Fundacji określone w Statucie.
Darowizny na rzecz dzieci można przekazywać na konto Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie – organizacji pożytku publicznego Bank Millenium nr: 05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Jednak pomoc dla Fundacji to nie tylko wsparcie finansowe. Ogromne podziękowania należą się także tym, którzy poświęcili nam i naszym podopiecznym swój czas, zdolności i zaangażowanie.

Do tej pory w różny sposób wsparli nas:

DZIĘKUJEMY 🙂

 Dzięki stałemu wsparciu osób i instytucji Fundacja może realizować swoje cele (to znaczy nieść pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom i organizować kolejne akcje), ale również prowadzić bieżące działania: odpowiadać na telefony, prowadzić korespondencję tradycyjną i mailową, drukować ulotki z informacjami o poszczególnych dzieciach, dowozić niezbędne wyposażenie w odlegle miejsca.

Mogąc liczyć na systematyczną pomoc jesteśmy w stanie opłacić telefon, łącza internetowe, domenę strony, znaczki pocztowe, przejazdy ze sprzętem do potrzebujących, tusze do drukarki, prąd. Bez tej możliwości bardzo trudno byłoby nam zorganizować pracę i sprawnie funkcjonować.

Takie właśnie systematyczne wsparcie mamy dzięki stałym umowom darowizny, jakie nas łączą z następującymi firmami:

Dziękujemy! 🙂

 

Podziękowania dla Fundacji

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony