Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przeznaczenie: 

Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej do życia w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Przedmioty ortopedyczne przyznawane są raz na 2, 3, 4 lub 5 lat. Mogą być przyznane bezpłatnie lub częściowo odpłatnie. 

Środki pomocnicze natomiast są to takie, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej w środowisku społecznym (np.: aparaty słuchowe, pomoce optyczne, pieluchy, itp.).
Uprawnieni: 

Prawo do otrzymania określonego przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego mają osoby ubezpieczone, oraz osoby, które pozostają na ich utrzymaniu.

Zasady przyznawania:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku (Dziennik Ustaw z 2004 roku, Nr 275, poz. 2732 z późniejszymi zmianamiw sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

Uwaga! Gdy nie ma możliwości uzyskania refundacji wydatków w całości lub w części ze środków NFZ istnieje możliwość zwrócenia się o dofinansowanie zakupu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Uprawnieni:
Wnioskodawcami zakupu przy wsparciu PCPR mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Instytucja uprawniona:

NFZ

PFRON
Wymagane dokumenty:

Dla NFZ: 

  • uzyskać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza 
  • potwierdzić zlecenia w oddziale  NFZ 
  • zrealizować zlecenie w sklepie lub  u producenta, który ma podpisaną umowę z NFZ

Odddziały wojewódzkie NFZ (po przekierowaniu szukaj po lewej stronie)

Dla PFRON: 

  • wniosek o dofinansowanie
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności
  • udokumentowane dochody
  • faktura określającą opłaconą kwotę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwota udziału własnego
  • kserokopie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzone przez NFZ)

Oddziały terenowe PFRON   

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony