Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Legitymacja dziecka niepełnosprawnego

 legitymacja

 

Instytucja uprawniona do wydawania legitymacji:

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwy dla miejsca zamieszkania.

Aktualny wykaz Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dokumenty konieczne przy złożeniu wniosku:

  • formularz wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (nie ma jednolitego wzoru, druk otrzymasz w Zespole),
  • kserokopia prawomocnego  orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Legitymacja uprawnia do:

– ulgowych przejazdów niektórymi środkami komunikacji

Legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

(tak zwana żółta legitymacja)

żółta legitymacja 

Wzór – MEN-I/51/2
Nie jest ważny wzór legitymacji o symbolu wzoru MENiS-II/182/2

Instytucja uprawniona do wydawania legitymacji: 
Szkoła

Legitymacja uprawnia do:
– ulgowych przejazdów niektórymi środkami komunikacji

 

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony