Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Przeznaczenie:

Umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 Uprawnieni:

 Osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które mają trudności w poruszaniu się.

 Zasady przyznawania:

 Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 70% wartości wnioskowanych prac lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie można otrzymać raz na rok.

Instytucja uprawniona:

 PFRON

 Oddziały terenowe PFRON

 Wymagane dokumenty: 

  • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy,
  • ksero aktu własności lub umowy najmu lokalu, w którym mają być likwidowane bariery,
  • koszty likwidacji bariery.
 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony