Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych

Przykłady:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • programy komputerowe (np.: powiększające, czytające, obsługujące pismo Braillea, itp…)
 • sygnalizacja świetlna dzwonków drzwiowych i telefonicznych,
 • wzmocnianie dźwięku telefonu i telewizora,
 • syntezator mowy,
 • akumulatory do wózków inwalidzkich,
 • podnosniki i platformy (jeśli nie wymagają prac budowlanych)

Przeznaczenie:

Sprzęty i usługi wnioskowane mają ograniczyć bądź usunąć trudności w komunikowaniu się. Można ubiegać się o pomoc w montażu i zakupie instalacji technicznych, których posiadanie jest uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wnioskodawcy.  

Uprawnieni:

Osoby mające trudności w komunikowaniu się.

Zasady przyznawania:

Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 70% wartości wnioskowanych usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie można otrzymać raz na trzy lata.

Instytucja uprawniona:

 PFRON

 Oddziały terenowe PFRON

 Wymagane dokumenty:

 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy,
 • ksero aktu własności lub umowy najmu lokalu, w którym mają być likwidowane bariery,
 • koszty likwidacji bariery.
 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony