Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Dofinansowanie leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym

Przeznaczenie:

W przypadku konieczności poprawy stanu zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Uprawnieni:

 Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu (wg. orzeczenia wydanego po 16 r. ż.), a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

 Zasady przyznawania:

 Dzieci mogą wyjeżdżać pod opieką dorosłych. Opiekunem może być rodzic lub inna ustalona osoba.
Jednakże  koszt pobytu opiekuna nie jest pokrywany przez NFZ. 
Opiekun dziecka (jeżeli przebywa wraz z dzieckiem w Sanatorium) ponosi koszty pobytu we własnym zakresie: koszt obejmuje nocleg i wyżywienie.

 Instytucja uprawniona:

 NFZ

 Odddziały wojewódzkie NFZ (po przekierowaniu szukaj po lewej stronie)

 Wymagane dokumenty:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • aktualne wyniki badań,
  • należy złożyć do właściwego dla ubezpieczonego oddziału wojewódzkiego NFZ

 

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony