Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Jak uzyskać pomoc?

Pomoc kierujemy do chorych dzieci (do 18 roku życia) i ich rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą udźwignąć kosztów leczenia. Udzielamy pomocy finansowej na koszty bezpośrednio związane z leczeniem dziecka lub jego rehabilitacją. Pomagamy osobom, które nie mają wsparcia innych organizacji.


Tu jednym kliknięciem pobierz wszystkie dokumenty.

Regulamin udzielania pomocy dostępny tutaj: Regulamin.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc (status podopiecznego/podopiecznej) Fundacji proszone są o przesłanie:

 1. prośby o udzielenie pomocy (w formie podania) zawierającej dokładny opis problemów wynikających z choroby dziecka, sytuacji życiowej związanej z chorobą,
 2. apelu – czyli tekstu dotyczącego choroby dziecka i sytuacji rodziny, który umieszczamy razem ze zdjęciem podopiecznego na naszej stronie (takie apele można zobaczyć w zakładce „podopieczni Fundacji”, po kliknięciu na imię i nazwisko poszczególnego dziecka), /apel prześlij na płycie CD razem ze zdjęciami/ w stworzeniu tekstu pomogą “Wskazówki do tworzenia apelu” zamieszczone w “Dokumentach do wydrukowania”
 3. dokumentów medycznych (kserokopii) poświadczających chorobę dziecka; w tym opinia lekarza prowadzącego, który określa konieczność i zakres pomocy,
 4. oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy finansowej z innej organizacji pozarządowej (wzór na stronie “Dokumentach do wydrukowania)    (UWAGA: jako pomoc organizacji pozarządowej uznajemy także fakt posiadania w takiej organizacji subkonta),*
 5. kompletu dokumentów udostępnionych na stronie “Dokumentach do wydrukowania,
 6. 10 aktualnych zdjęć dziecka na płycie CD lub przesłanych mejlem na adres
  fundacja@pomocdzieciom.euTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. kserokopii dowodu osobistego opiekuna prawnego dziecka,
 8. dokumentów poświadczające sytuację materialną rodziny:
  1. zaświadczenie z MOPS lub
  2. zaświadczenie z Urzędu Pracy (wpis w rejestrze bezrobotnych, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych) lub
  3. zaświadczenie o wysokości zarobków z pracy.

Nie zapomnijcie też podać informacji, dzięki którym będziemy mogli do Was dotrzeć: dokładnego adresu, telefonów, adresów e-mail.

Po otrzymaniu kompletu wyżej wymienionych dokumentów i zweryfikowaniu danych, Zarząd Fundacji podejmie decyzję, czy może udzielić pomocy oraz w jakim stopniu taka pomoc może zostać udzielona. W miarę naszych możliwości staramy zaspokoić się wszystkie potrzeby podopiecznych.

Zapewniamy też, że:

żadna prośba nie zostanie bez odpowiedzi.

Jednocześnie informujemy, że podanie nieprawdziwych danych Fundacja traktuje jako próbę wyłudzenia środków i będzie występować na drogę prawną.

 

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony