Darowizna firmy na cele charytatywne –
księgowanie darowizny u darczyńcy

Wspieranie organizacji dobroczynnych podlega odliczeniu od podatku, jednak wymaga prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa. W tym artykule podpowiadamy, jak po stronie darczyńcy powinna zostać zaksięgowana darowizna firmy na cele charytatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli rozważasz wsparcie fundacji lub stowarzyszenia, ale nie wiesz, jak poprawnie przeprowadzić księgowanie takiej operacji, ten poradnik jest dla Ciebie – gorąco zapraszamy do lektury!

Darowizna na rzecz fundacji – podstawa prawna

Sposób przekazywania środków na organizacje dobroczynne uregulowany został w artykułach 888–902 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami darowizna od firmy dla fundacji ma charakter dobrowolny i zakłada pomniejszenie majątku darczyńcy na rzecz nieodpłatnego wzbogacenia obdarowanego. Ten z kolei ma prawo przyjąć lub odrzucić darowiznę na cele charytatywne bądź inne statutowe zadania. W szczególnych przypadkach, np. jeśli przedsiębiorca chce przekazać na fundację prawo własności nieruchomości, umowa powinna zostać zawarta z zachowaniem formy aktu notarialnego.

Ogólne zasady księgowania darowizny u darczyńcy

Podmiot prowadzący księgi rachunkowe zobowiązany jest ujmować w nich świadczenia, skutkujące zmniejszeniem wartości majątku na skutek przekazania jego części np. na cel charytatywny. Co do zasady, darowizna na rzecz fundacji jest dla firmy jako darczyńcy kosztem, natomiast dla organizacji obdarowanej stanowi ona dochód. Inną charakterystyczną cechą takiej formy wsparcia jest brak świadczenia ekwiwalentnego, które fundacja czy stowarzyszenie charytatywne mogłoby wyświadczyć firmie. Powstaje więc pytanie o to, w jaki sposób dokonać księgowania takiego świadczenia w dokumentacji przedsiębiorstwa, by z punktu widzenia rachunkowości w spółce cała operacja nie budziła zastrzeżeń np. ze strony organów kontrolnych.

Darowizna od firmy dla fundacji: ewidencja i opodatkowanie

W tej kwestii warto sprawdzić, co mówi przepis zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h Ustawy o rachunkowości z 1994 roku. Czytamy w nim, że księgowanie darowizny u darczyńcy, podobnie jak inne wydatki związane z nieodpłatnym przekazywaniem aktywów należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych. W praktyce oznacza to, że zmniejszenie aktywów poprzez wydatki na cele charytatywne powinno zostać w księgach rachunkowych firmy ujęte drugostronnie w ciężar konta 768 – Pozostałe koszty operacyjne.

Darowizna firmy na cele charytatywne wypłacana z podziału zysku netto

Wsparcie na dobroczynną działalność fundacji oraz stowarzyszeń może zostać również przekazane z wypracowanego przez firmę zysku. W takim przypadku księgowanie powinno przebiegać z drugostronnym obciążeniem konta 820 – Rozliczenie wyniku finansowego. Należy pamiętać, że decyzję o tym, by darowizna firmy na cele charytatywne została przekazana z zysku netto, podjąć może organ uprawniony do decydowania o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podziale zysków lub pokrywaniu strat – na przykład walne zgromadzenie wspólników.

Kontakt

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom

 

Biuro Fundacji
(tu ślij korespondencję)

ul. Radzymińska 326, lok. 231
05-091 Ząbki/k. Warszawy

 

Siedziba rejestracyjna Fundacji
(dane wyłącznie do faktur

prosimy nie przesyłać korespondencji)
ul. Balkonowa 3/36
03-329 Warszawa
NIP 524-24-46-570

 

 22 614 15 28

pon-pt: 9:30 do 14:30

fundacja@pomocdzieciom.eu
Numer rachunku bankowego:
05 1160 2202 0000 0000 6763 3382

Rozlicz PIT i przekaż 1,5 %