Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000140007
Wspieramy chore dzieci z całej Polski od 2002 roku

Ludzie Fundacji

Fundacja powstała z inicjatywy rodziców i przyjaciół dzieci leczących się w Centrum Zdrowia Dziecka, w celu wzajemnej pomocy w powrocie chorych dzieci do zdrowia.

Fundator

Paweł Wielgat na co dzień prowadzi w Warszawie rodzinną firmę. Cały wolny czas poświęca pracy w organizacji.

Zarząd

Zarząd Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w Warszawie to organ podejmujący najważniejsze decyzje dotyczące Fundacji, reprezentujący ją na zewnątrz.

Bogusława Wielgat – społeczny Prezes Zarządu Fundacji. Emerytowany pedagog. Z niepełnosprawnością ma do czynienia każdego dnia. Dobrze rozumie problemy, kłopoty i potrzeby osób, które borykają się z chorobą.

Rafał Wielgat – Wiceprezes Zarządu Fundacji.
Dumny tatuś trójki dzieci. Całkowicie zaangażowany w niesienie pomocy.

Rada Fundacji

Rada Fundacji to organ nadzorczy Fundacji. Rada została powołana uchwałą zgromadzenia Fundatorów 17 sierpnia 2009 r.

  • Barbara Danielewska 
  • Joanna Szymańska

Współpraca

Monika Świderska – wspiera Fundację w działaniach organizacyjnych.

Partnerzy / Przyjaciele

© Copyright 2013-2015 Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom. | Wsparcie SEO - Artefakt.pl | Mapa strony